Actividades

CITMAga contempla a realización de actividades. As actividades teñen como núcleo central a ciencia matemática e a tecnoloxía matemática. Por medio delas, lévanse a cabo diferentes accións nas que todos os axentes implicados traballan e colaboran de forma conxunta para desenvolver actividades innovadoras que acheguen valor engadido á sociedade. 
Por exemplo, nuns casos realízase unha labor divulgativa dos traballos que se están desenvolvendo por parte dos diferentes axentes, así como a oferta e demanda das tecnoloxías matemáticas existentes. Noutros casos, organízanse grupos de traballo conxuntos onde os diferentes axentes interaccionan, presentando os seus problemas e os desafíos aos que se enfrontan e atopando respostas ás súas necesidades no intercambio de experiencias con outros. 
Os formatos que se utilizan nas  actividades adáptanse ás necesidades de todos os participantes, facilitando ao máximo a interacción e o intercambio de ideas e incorporando o "Open Innovation". 
O persoal investigador vinculado, investigador en formación e persoal propio do CITMAga participa nas actividades organizadas por CITMAga, relacionadas todas elas coa Axenda M4.