Axenda científica

A nosa Axenda Científica estrutúrase en dous niveis: áreas de investigación e transferencia (AIT) e programas de investigación (PI). Ademais, contamos con dous programas de apoio: o Programa de Divulgación e Difusión de Resultados e o Programa de Transferencia.

A Axenda M4 (Maths for) inclúe catro áreas de investigación e transferencia organizadas en programas de investigación.