Canle de queixas, reclamacións, suxestións, e parabéns

O seguinte formulario é un recurso comunicativo que o CITMAga facilita ó público para dar voz a diferentes ideas de mellora, suxestións, queixas e felicitacións. Se desexa realizar algunha destas 4 accións: felicitar unha persoa e/ou acción, realizar unha reclamación, formalizar unha queixa ou facilitar algunha suxestión de mellora; por favor cumprimente o seguinte formulario, no apartado final "Expoña e amplíe información sobre a súa consulta" disporá de todo o espazo preciso para dar unha descripción detallada da súa solicitude.

En canto sexa recibida a súa solicitude, o persoal do CITMAga encargarase de rexistrala e, se fose preciso contactaría con vostede para darlle unha resposta. Por se lle resulta de utilidade establecer un contacto máis directo co centro, a continuación facilitamos os datos de contacto:

  • Datos de contacto CITMAga
    • Sede Central: Edif. Instituto Investigaciones Tecnológicas, planta -1. Rúa de Constantino Candeira s/n. Campus Vida. Santiago de Compostela (A Coruña) Spain. CP.15782
    • Teléfonos: +34 881 813 357 / +34 881 816 023 / +34 881 812 988
    • Correo-e: citmaga@citmaga.gal

 

Formulario

 

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.