Sociedades Científicas

 

  • Comité Español de Matemáticas (CEMAT

  • Real Sociedad Española Matemática (RSME

  • Sociedade Galega para a Promoción da Estadtatística e da Investigación Operativa (SGAPEIO)