Toda a documentación relativa a este proceso está dispoñible na seguinte ligazón.