Formación

CITMAga contempla como obxectivo no seu plan estratéxico, a formación de profesionais das Matemáticas, creando una contorna atractiva para o desenvolvemento de carreiras científicas. Na nosa visión e nos nosos valores está o apoiar a formación predoutoral e posdoutoral de excelencia.

O persoal investigador vinculado a CITMAga participa en programas formativos de mestrado e doutoramento directamente relacionados coa Axenda M4.