M4 Competitividade industrial

A xestión eficiente é fundamental para a competitividade do sector industrial nun escenario económico global. En particular, a optimización de procesos e estratexias é o ámbito onde as Matemáticas poden aportar unha contribución substancial. Algúns dos retos neste ámbito son a óptima xestión, explotación e deseño das redes de distribución de enerxía; atopar solucións para unha óptima planificación e funcionamento das plantas de transformación industrial ou unha xestión eficiente e redistribución de almacéns.

Distribuiremos estes obxectivos nos seguintes PI.

PI Modelización matemática para a industria: un gran número de procesos que se atopan no sector industrial implican fenómenos complexos e moitas veces dinámicos. A modelización matemática permítenos propor modelos que representen os fenómenos máis relevantes implicados nos procesos industriais. As técnicas de modelado combinadas coa experimentación conseguen unha mellor visión do proceso, reducen o número de sensores necesarios para supervisalo, optimizan virtualmente o proceso e avalían o seu rendemento. No sector financeiro, a gran cantidade de datos de mercado require o uso de técnicas estatísticas e "big data" para incorporar os datos aos modelos e prever a evolución dos principais factores da economía e dos mercados financeiros.

Algoritmos PI e computación de alto rendemento: As aplicacións industriais levan a unha gran complexidade nas súas respectivas ecuacións do modelo, sendo a súa resolución unha tarefa difícil. Ademais, en determinadas ocasións, as simulacións numéricas deben realizarse en moi pouco tempo e posiblemente supoñan un gran número de parámetros que poidan ser modificados aínda cando a simulación estea en curso, mesmo en tempo real, ou ben se deben executar en máquinas con baixas capacidades computacionais. Neste caso, hai que aplicar técnicas especiais e unha programación optimizada.

PI Produción e xestión eficientes: Moitos dos procesos do sector industrial son susceptibles de melloras en moitos aspectos. Non obstante, o custo da súa implantación e a incerteza sobre a porcentaxe de mellora fan que as empresas sexan reticentes a realizar cambios. A combinación de modelización, simulación e optimización (moitas veces chamada MSO) permite ás empresas propor solucións eficientes para mellorar os procesos e estimar a porcentaxe de mellora obtida tras a implantación.