• Declaración institucional (ver documento)
  • Adhesión do CITMAga ao plan de medidas antifraude e prevención de riscos de xestión da Universidade de Santiago de Compostela (ver documento)