Organización

 

Son órganos colexiados de goberno e dirección do CITMAga:

 • O Consello Reitor, integrado por:
  • Antonio López Díaz (Reitor da USC, presidente)
  • Ricardo Cao Abad (Reitor da UDC)
  • Manuel Joaquín Reigosa Roger (Reitor da UVigo)
  • Pilar Bermejo Barrera (Vicerreitora de Política Científica da USC)
  • Jerónimo Puertas Agudo (Vicerreitor de Investigación e Transferencia da UDC)
  • María Belén Rubio Armesto (Vicerreitora de Investigación da UVigo)
  • Yolanda Lesmes Romero (Xerenta da UVigo)
  • María Jesús Grela Barreiro (Xerenta da UDC)
  • Javier Ferreira Fernández (Xerente da USC)
 • O Comité de Dirección, formado por:
  • D. Miguel Brozos Vázquez, Persoal Investigador Vinculado
  • Dna. Rosa Crujeiras Casais, Directora Científica
  • D. Javier Ferreira Fernández, Xerente
  • D. Javier Roca Pardiñas, Director Adxunto de Transferencia
  • Dna. Pilar Salgado Rodríguez, Persoal Investigador Vinculado

Son órganos unipersoais de dirección do CITMAga:

 • A Dirección Científica: Rosa M. Crujeiras Casais
 • A Dirección Adxunta de Transferencia: Javier Roca Pardiñas

Órgano unipersoal de administración:

 • Xerencia: D. Javier Ferreira Fernández


O CITMAga tamén conta con dous comités asesores.

Responsive Image