Organización

 

Son órganos colexiados de goberno e dirección do CITMAga:

 • O Consello Reitor, integrado por:
  • Antonio López Díaz (Reitor da USC, presidente)
  • Julio Abalde Alonso (Reitor da UDC)
  • Manuel Joaquín Reigosa Roger (Reitor da UVigo)
  • Vicente Pérez Muñuzuri (Vicerreitor de Investigación e Innovación da USC)
  • Salvador Naya Fernández (Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC)
  • María Belén Rubio Armesto (Vicerreitora de Investigación da UVigo)
  • Yolanda Lesmes Romero (Xerenta da UVigo)
  • Ramón del Valle López (Xerente da UDC)
  • Javier Ferreira Fernández (Xerente da USC)
 • O Comité de Dirección.

Son órganos unipersoais de dirección do CITMAga:

 • A Dirección Científica: Rosa M. Crujeiras Casais
 • A Dirección Adxunta de Transferencia: Javier Roca Pardiñas


O CITMAga tamén conta con dous comités asesores.

Responsive Image