Transparencia

 

CITMAga ten a responsabilidade, como entidade pública, de xerar confianza nas persoas que o conforman, nas administracións e na sociedade en xeral. Por iso, é fundamental ser transparentes nos nosos procedementos e procesos de toma de decisións.

Traballaremos para proporcionar, de xeito aberto, toda a información relativa á nosa gobernanza, a nosa xestión económica e laboral, a nosa estratexia e ao cumprimento dos nosos obxectivos.