Aprendendo Python: teoría e práctica

O curso será impartido por Brais González Rodríguez, estudante de doutoramento e investigador FPU na USC, e investigador en formación de CITMAga.

25 horas (20 presenciais mais 5 dun traballo a entregar ao finalizar o curso)
Sala de Xuntas da Facultade de Matemáticas da USC
20