Ecuacións diferenciais estocásticas

O curso de "Ecuacións Diferenciais estocásticas" será impartido por Carlos Alberto dos Santos Braumann (Universidade de Évora).

10 h.
Facultade de Matemáticas USC (aulas 7 e 8)
0