Invariantes zeta de formas de Morse

18 Mar 2022
18:00
Aula 8, Facultade de Matemáticas USC

Invariantes zeta de formas de Morse, impartido por Jesús A. Álvarez López, Departamento de Matemáticas (USC) e Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga).

Data: 10 de marzo

Hora: 18:00 h.

Lugar: Aula 8, Facultade de Matemáticas USC

Duración: 1 hora

Abstract: Para cada 1-forma real h nunha variedade riemanniana, temos a perturbación de Witten dá diferencial de de Rham, dependendo dun parámetro complexo z, que induce perturbacións dá codiferencial e Laplaciano en formas diferenciáis Ω∑©√©√√ß  µµ„……∫∂∂ƒOP. Con eses operadores construimos unha función zeta, z(s,z), que é meromorfa de s no plano complexo. Para unha clase de formas de Morse h, probamos que z(s,z) é regular en s=1 se |Re(z)| é suficientemente grande, que z(1,z) converxe a algún número real cando Re(z) tende a infinito, uniformemente en Im(z), e describimos ese límite. Calquer clase de cohomoloxía real ten algún representante h cumprindo as hipótesis usadas, realizando calquer número real como límite. Este análisis úsase para describir unha distribución asociada a h.

 

Actividade co-financiada coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades